Budťe vítáni na našich stránkách...

Chovatelská stanice anglických kokršpanělů

ze Senických polí

Moje chovatelská stanice vznikla v podstatě náhodou...Anglický kokršpaněl je pro mne ideální plemeno.Po téměř 16 letech existence mé modré běloušky Sáry, jsem přesvědčena, že kokr je to, co mi naprosto vyhovuje. Líbí se mi jejich, někdy svéhlavá povaha, temperament, velikost, exteriér, elegance ...

V nynější době, naši smečku prezentují 4 fenky, Maggie, Sára, Aisha a Kylie....Myslím, že s námi žijí velice dobré kokří osudy.Svoje pelíšky mají určené jen na spaní, mají volný pohyb po domě, zahradě.Téměř denně mají možnost, protáhnout kostry na poli, nebo kdekoliv jinde. Snažíme se jim dát kvalitní péči od stravy, veterinární péče, základní lovecký výcvik, cestují s námi a vzhledem k mému povolání( pracuji na 12 hodinové smněny), času, který tráví samy doma je minimum.V neposlední řadě musím říci hlavně to, veškerá naše péče a láska, se nám od nich stoprocentně vrací...

O našich chovných fenách se můžete více dozvědět v jejich "profilech". Naší snahou je, v našich odchovech, prezentovat zdavé, vyrovnané  potomky... Do jaké míry se nám to podaří, ukáže čas...

Chci poděkovat především Pavlu Šulckovi, za jeho rady, ochotu naučit mně kokra upravovat... a vůbec za trpělivost, kterou s námi vždy měl...

Paní Daně Smržové za Sally, se kterou jsme začali, uchovnili ji a myslím si, že jsme si nevedli špatně...

Nóře Balogh za úžasnou Kylii, která je prostě skvělá a taktéž plánujeme s touto fenkou odchov. Věřím, že její povaha a temperament bude předána jejím potomkům.....

 

Zde je náš banner: